KILDEOVERSIGT

Bogen er baseret på beretninger fra mere end 300 veteraner blandt de danskere, som 1945-48 tjenstgjorde i den engelske hær. Disse hidrører fra skriftlige beretninger, fotos og interviews, indsamlet 1985-1999 af Ellen og Karsten H. Nielsen, Skjern. Andre hidrører fra veteranforeningen ’Danish Association of Ex Army Men’s 45 Club’, helt eller delvis bragt i klubbens medlemsblad 1991-2002.

I bogens tekst fremtræder kildepersonerne kun ved navn, men i nedenstående oversigt anføres de med navn, evt. kælenavn, soldaternummer og regiment, hvor oplysninger herom har kunnet fremskaffes. Som regiment anføres det, hvorfra hjemsendelse er sket.

Forfatteren opfatter sig i denne bog som journalist, ikke som historiker. Beretningerne er gengivet ukritisk. Dog er åbenbare fejlhusk (datoer, årstal, stednavne og navne på kendte personer) rettet. Brevsamlinger og uredigerede dagbøger forekommer mest umiddelbare. Dem har forfatteren – når begge muligheder har været til stede - foretrukket frem for efterrationaliserede beretninger. Soldaterhistorier taber sjældent farve med alderen, mens det samme ikke gælder korrektheden.

Det er ikke af forfatteren søgt opklaret, hvem af beretterne, der stadig lever, og hvem ikke.

Det materiale, som af kildepersoner eller disses  efterladte er udlånt direkte til forfatteren, vil blive returneret umiddelbart efter bogens udgivelse. En sådan tilbagelevering er desværre umulig for den del af materialet, som har været i hænderne på dem, som undervejs har disponeret over materialet. En del af dette er tydeligvis bortkommet, resten  blevet ret så sammenblandet. For at kildematerialet ikke skal gå tabt for eftertiden, er initiativtager og forfatter enige om at overdrage dette til Militærhistorisk Samling, Kragsbjerggården, Odense, der i forvejen har en fast udstilling om ’the Ex-Army Men 1945-48’. Forfatteren har langt fra fået plads til alt materiale i bogen. Dette vil være tilgængeligt på Militærhistorisk Samling. Forfatteren opfordrer alle, der måtte ligge med kildemateriale om at skænke eller testamentere dette til Militærhistorisk Samling, Kragbjerggården, Kragsbjergvej 121, 5000 Odense.
 

Copyright Ó by Erik Haaest og Flora Danica Forlag

Den trykte bogs grafik og omslag udformet af Erik Haaest

Bogens ISBN nr. 87-985235-3-8

 

Personlige kilder

-Poul ‘Marocco’ Bærentsen, Odense, Armynr. 14195909, The Queen’s Own Royal West Regiment (til sin død 2002 primus motor i veteranforeningen ’The Danish Association of The Ex-Army Men’s Club 1945’ og redaktør af foreningens kvartalsblad)

-Verner Nitschke, 14197219, Royal Regiment of Artillery (koordinator i veteranforeningen).

-Erik Bech, korporal 14194967, The Buffs (Royal East Kent Regiment), (Bestyrelsesmedlem og redaktør af medlemsblad.)

-Niels ’Strisser’ Kold, Århus, oversergent 14194915, Royal Regiment of Artillery,

-Wladislav Banasik, Thisted, 14195972, 87th Airborne Field Regiment Royal Artillery.

-Poul Rasmussen, 14195180, The Buffs (Royal East Kent Regiment)

-Eiler Jørgensen, Luton, England, corporal 14195224, Royal
Inniskilling Fusiliers Regiment       .
-Mike Hasselholdt,
København, korporal 14194937, The Buffs (Royal East Kent Regiment)

-Carl Christian ’Langeland’ Hansen, Ristinge,14185934, 87th. Para Light Regiment).

-Henry Holm, Faaborg, 14196622, Royal Reg. of Artillery (Airborne),
-Helge ‘Congo-Kris’ Kristensen, 14197144 af The Royal Scots Regiment.
-Erik Vedsegaard, Nærum, Bombardier 14194976, 87th Airborne Field Regiment Royal Artillery.

-Kjeld Nielsen,14196777, The Queen's Own Royal West Kent Regiment

-Harald Hansen, 14196138, Royal East Kent Regiment

-Erik Hansen,14196427, Royal East Kent Regiment

-Henry T. Jensen, 14195920, Royal Regiment of Artillery

-Poul Bakkegaard Andersen, 14196800, Royal Regiment  of Artillery
-Jørgen Hansen, korporal 14196471, East Yorkshire Kent Regiment

-Gudmund Agerskov, 14196111, King's Own Regiment.

-Ernst Agerlund Jensen, 1419????, The Dorsetshire Regiment

-Frede Thorsen Hansen, Rønne, 14196729, The Royal Inniskilling Fusiliers Regiment
-Mogens Hansen, frivillig nr 14196856, The East Yorkshire Regiment
-Leo Hansen, Gedser, nr. 1419????, The Argyll and Sutherland Highlanders Regiment.

-Ejner Davidsen, nr 1419????,The Buffs (Royal East Kent Regiment)
-Anders Børge Albertesen, Haderslev , 14196526, The Duke of Wellington’s Regiment

-Peter Madsen, 1419????, The Bedfordshire and Herfordshire Reg.

-Tom Mammen, 14195303, The King’s Skropshire Light Infantry Reg.

-Axel Nielsen, 14194914, 2nd Horse Artillery Regiment,

-Mogens Viskum Madsen, kaldt ’Lange Madsen’ 14194944, Royal Artilry Regiment (Airborne)

-Carl Ulrich, 14195951, 87th. Para Light Regiment.

-Johannes Munch, 14195680, Royal Army Service Corps.

-Harry T. Ladegaard, 14195903, Lancashire Fusiliers

-Niels Edmund Bech, 1419????, The Buffs (Royal East Kent Regiment)

-Egon E. Nielsen, Faaborg, 14195893, (efterladte breve, fotos samt papirer og breve i forbindelse med hans død)

-Sven ’Bager’ Hansen, 1419591?, The Gloucestershire Regiment

-Erik Pagh Jensen, 14194966,

-Christian Jensen, Kastrup, 1419 59??, 13th Queen’s Own Royal Reg.

-Erik Jørgensen, Herlev, The Buffs Military Band

-Børge ‘Bermuda’ Johansen, 14195913, The Gloucestershire Regiment.
-Viktor Hansen Gøttler, 14195964, The Gloucestershire Regiment:
-Werner Oddershede, The Northhampshire Regiment,

-Svend Hansen, The Gloucestershire Regiment

-Albert Kramer Jacobsen, 14194953, The Durham Light Infantry Reg.

-Eigil Mørk, 14195940, The Queen’s Own Royal Regiment,

-Bent Hansen, 14195200, The Queen’s Own Royal Regiment,

-Willy Bøhm Tønnesen, 14196247, King’s Own Royal Regiment

-Carsten Pedersen,, South Wales Borderers Regiment

-Jørn Gylvar (senere Hopwarth), Royal Army Service Corps

-Harry Rasmussen, North Hamptonshire Regiment

-Arne Poulsen, 87th Airborne Field Regiment Royal Artillery.

-Willy Ortved, South Wales Borderers Regiment

-Herman Johansen, The King’s Own Shrewsbury Light Infantry Reg.

-Louis Drewes, secondløjtnant 14196315, i artilleriet,

-Knud Henriksen, 14195356, The Royal Berkshire Regiment.

-Peder Karlo Pedersen, Give, 14196191, The King’s Regiment,

-Axel Willumsen, 14197307, Royal Army Service Corps

-Kaj M. Kongshave, 14195921, The Seaforth Highlanders

-Hans Anker Nielsen, 14196804, Royal Regiment of Artillery
-Børge Pedersen, 14196022, The Seaforth Highlanders Regiment

-Georg Haumann, 14195238, Regiments Poliet, Royal Artillery Reg.

-Harry Andersen, 14195170, The Bedfordshire & Hardfordshire Reg.

 

For de følgende kildepersoner kender forfatteren kun navnet, idet hverken militærnummer eller regiment er anført i de pågældendes henvendelser, som er sket for år tilbage til Karsten H. Nielsen i form af  telefonhenvendelser, breve, beretninger, bånd eller båndinterviews, hvor intervieweren ikke har lagt vægt på disse oplysninger.

-Henning Schmoll, København, Erhardt Jørgensen,Vancouver

-Ernst Emil Andersen, Stubbekøbing, Svend Aage Jørgensen, Aabenraa

Bent Erhardt Pedersen, Stokkemarke, Lolland

-Harry Enevoldsen,  København

-Tage Yde Knudsen, Vinderup

-Mikael Dahl-Nielsen, Bagsværd

-Halvor Jepsen,  Nørre Sundby

-Jens Jensen, Lolland, Lejf Sølyst, Vejle

-Erik Mondrup Jørgensen, Sigfred Højland Hansen, John Thomsen, Jørn Jørgensen, Anker Sørensen, Jens Davidsen,

 

Skriftlige kilder:

Bernard Lewis: ’Mellemøstens historie’ (Gyldendal)

John Keegan: ’Krigens Historie’ (Rosinante)                                                           

Carl Ulrich: ’Vidne til Imperium i forfald’ (Cumulus)

Leo Hansen: ’Med bar røv og viklers’ (Eget forlag)

Lord Russell:’Bushido Ridderne’ (Stig Vendelkær)

Leon Uris ’Exodus’ (Samlerens Forlag)

Douglas Botting: ’The Aftermath – Europe’(Life Books)

Politikens Hvem-Hvad-Hvor (1944-48)

National Geografic Magazine, (december 1967)

Knud Pedersen: Churchill Klubben (Branner, 1945)

H.V.Morton ’I mesterens fodspor’ (Berlingske, 1937)

Samtidens og eftertidens aviser og blade.

’The Truth of Palestine’, ’Egypt and Suez’, ’Sudan’, 3 hefter udgivet af Royal Artillery’s 7th. Field Training Centre (1947)

Bladet ’Appellen’ Medlemsblad for 2.Btn. Soldaterforening (nr.1-45)

Diverse særhefter udgivet af veteranforeningen ’The Danish Association of Ex Army Men’s 45 Club’ i årene 1991-2002.
 

Tekstcitater fra bøgerne ‘Exodus’ af forfatteren Leon Uris * ’I kilt - Med bar røv og vicklers’ af Leo Hansen *
* 'Aftermath Europe’ af Douglas Botting * ’Krigens Historie’ af John Keegan

 

Tak
Forfatteren Erik Haaest og initiativtageren Karsten H. Nielsen sender en varm tak til alle ovenfor nævnte for kildehjælp og mange års tålmod.  Tak for økonomisk støtte til de på side 6 nævnte fonde og institutioner. Tak til oberstløjtnant Søren Høgenhaug, chef for Det Kgl. Garnisons Bibliotek og oberstløjnant Svend C. Volden, redaktør af medlemsblad for Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste.

Tak til Gurli Holst for utrættelighed med gennemhøring og afskrift af bånd samt indskrivning på computer af  beretninger, breve og dagbøger.

Af samme forfatter  er udkommet:
1960: Janusserier (Privattryk)
1965: Bogen om The Kinks (Public Center A/S)
1966: Bogen om Peter Belli (Public Center A/S)
1972: Hittebarnet (roman)
1973: Mallorca - Livsglædens Ø (Forlaget Danmark)
1975: Frontsvin - Frikorpsfolk fortæller I (Bogans Forlag)
1975: Frostknuder - Frikorpsfolk fortæller II (Bogans Forlag)
1975: Forrædere - Frikorpsfolk fortæller III (Bogans Forlag)
1976: Dobbeltmordet - Århundredet kriminalgåde (Bogans Forlag)
1976: Sven Hazel - et Hiposvins historie (Bogans Forlag)
1976: Udyr eller hvad? - danske dødsdømte 1945-50 (Viking Forlag)
1976: Agentaffæren Hetler - en spionhistorie (Viking Forlag)
1977: Hvad skjuler de for os i arkiverne? (Privattryk)
1977: Aksel Larsen – Gestapostikker (Nationalarkivet Danmark)
1977: Det magiske Tal - Fup eller fakta? (Nationalarkivet Danmark)
1977: Dejlig Skov -Nyt lys på 9.april 1940 (Nationalarkivet Danmark)
1985: Blomsten af Danmark (Forlaget Madum)
1987: Heil Hazel (Lydbog) (Forlaget Madum)
1987: Dræb Hazel (Lydbog) (Forlaget Madum)
1989: Kunstnerkroen på Mallora (Løkken Forlag)
1993: De Sammensvorne - Dobbeltmordet opklaret (Journalforlaget)
1994: Vokslysets historie (Kertehusets Forlag)
1995: Frikorpsfolk - Danske på Østfronten (Bogan og Aschenfeldt)
1995: Aktion Prammen - Et fiskerlejes kamp (Kertehusets Forlag)
1998: Intet Nyt fra Østfronten – Frontbreve (Bogan og Aschenfeldt)
1999: Med høj Cigarføring - Trille og Stjernerne (Bogans Forlag)
2000: Dobbeltmord og Edderkopper (Bogans Forlag)
2003: Arméen, der blev glemt
2005: Trilogien fra 1975 GenudGIVET i fotografisk kopi, men bedre TEKNISK udstyr:
          Frontsvin - Frikorpsfolk fortæller I (Bogans Forlag)
          Frostknuder - Frikorpsfolk fortæller II (Bogans Forlag)
          Forrædere - Frikorpsfolk fortæller III (Bogans Forlag)
2007 Planlagt HIPO-serie:
                        "Forhadt-Forgudet" - interview med en dødsdømt" - Bogen om Anna"
                        "Danske terrorister - Lorenzenbanden - dømt, henrettet eller løsladt - og hvad så?'"
                        "Forhadt med rette - interview med en henrettet - Bogen om Jørgen Lorenzen"
                        "Øjenvidner - De så Rumæniens storhed, fald - og ny storhed"
                        "Sven Hazel - en impotent gangster og hans feltmadras, som litterært bedrog hele verden" (En biografi over et fænomén)

                           Forfatterens hjemmeside: www.haaest.dk          * * * Forfatterens mailadresse: erik@haaest.dk

                                                           Gå til KAPITELFORTEGNELSEN og klik dig videre