Er do Dus med Himlens fugle...

“De Nattergale”s parodi på den gamle Poul Reichard-sang.
(Tak til Oluffa Frederiksen for den jyske tekst. Min oversættelse nederst på denne side)

Do grønne skow, do flade lærke,
O Gudskelow at jeg
kan mærke,
alt dette er wen med mig! Har do det som jeg:                   
Er do Dus med himlens fugle og skowens wilde træ’r,   
Kan do mærke alle hjerter, som banke her og der?
Kan do smile til en regnworm og winke til en bi?
                      Så har do funden ud af noget, som er meget wærd!

En gravko, en pos’gris - en halv forglemmigej,
en drænrør, en fuchsschwantz - de elsker nemlig dej
Refræn:         Er do Dus med himlens fugle og skowens wilde træ’r    
så har du funden
ind til det, som gør livet allermest wærd.
Et twinsæd’, en tagrend’ - en halv forglemmigej,
en plastikpos’, en fisk - de elsker nemlig dej

Er do Dus med himlens fugle og skowens wilde træ’r
Så har do funden ud af noget, som er meget wærd!

En ligtorn, en rawlplugs - en halvforglemmigej,
en hanrej, en wandseng, de elsker nemlig dej
Er do Dus med himlens fugle og skowens wilde træ’r
Så har do funden ud af noget, som er meget wærd!

En sportshveps, en slutspurt, en halv forglemmigej,
en spotpris en … - de elsker nemlig dej

Er do Dus med himlens fugle og skowens wilde træ’r
så har du funden ind til det, som gør livet allermest wærd.
Du grønne skow, wer spurv jeg kender.
dem fik jeg low at få som wenner.
Wem har wel en bedre wen?
Jeg spørger igen:

Er do Dus med himlens fugle og skowens wilde træ’r
Så har do funden ud af noget, som er meget wærd!

En styk’ twist, en ør’ntvist, en halv forglemmigej.
En snothvalp, en dinesaurushvalp.
det er nemlig dig!
Er do Dus med himlens fugle og skowens wilde træ’r

(tuba-solo)
Er do Dus med himlens fugle og skowens wilde træ’r
- - -
 ku’ a ski’ godt træng’ te’ en sodawand…

(De Nattergale) 

For ikke-jyskkyndige leveres hermed min fattige oversættelse til dansk (men det taber sangen en hel del ved)
Du grønne skov, du flade lærke,
Og, Gudskelov at jeg kan mærke,
alt det, der er ven med mig! Har du det som jeg:
 
Er du Dus med himlens fugle og skovens grønne træer,
  
Kan du mærke alle hjerter, som banker her og der?
Ka’ du smile til en regnorm og vinke til en bi?
       Så har du fundet ind til noget, som gør livet allermest værd!
En gravko, en pos’gris - en halv forglemmigej,
et drænrør, en fuchsschwantz - de elsker nemlig dig.
Refræn:   Er du Dus med himlens fugle og skovens grønne træer........
               
så har du fundet ind til det, der gør livet allermest værd.

Et tweensæd’, en tagrend’ - en halv forglemmigej,
en plastikpose, en skidtfisk - de elsker nemlig dig.... 
En ligtorn, et halmknip’ - en halvforglemmigej,
en hanrej, en rawplug, de elsker nemlig dig.....
En sportshveps, en slutspurt, en halv forglemmigej,
en spånplad’ en spotpris - de elsker nemlig dig...

Du grønne skov, hver spurv jeg kender.
dem fik jeg lov at få som venner.
Hvem har vel en bedre ven?
Jeg spørger igen:
 Er du Dus....

En styk’ twist, en ørentvist, en halv forglemmigej.
En snothvalp, en dinosaurushvalp.
Ja, det er nemlig dig!
Er du Dus...